Witam

 

Kontakt z Zarządem Spółki
CWC Global Sale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
biuro@globalsale.pl
Adres Korespondencyjny:
CWC Global Sale Sp. z o.o.
Katowicka 31
42-263 Wrzosowa gm. Poczesna
NIP : 5732858110 , REGON : 363233148

Zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dla Częstochowy
numer KRS : 0000592011 ,
kapitał zakładowy: 6000 zł